Lid worden

Bent u inwoner van Zuidbroek, dan kunt u lid worden van onze vereniging.


Een jaarlidmaatschap voor een gezin kost € 15,00 per jaar. Alleenstaanden betalen € 9,50.


Donateurs betalen minimaal € 5,00 per jaar.


Hoe kunt u lid worden?


Via de e-mail naar secretariaat.schrijvershoek@gmail.com. Vermeld dan naam en adres.


U kunt gebruik maken van het contactformulier op deze site.


De contributie voor de Schrijvershoek kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL35RABO 0382 6459 95 op naam van De Schrijvershoek te Zuidbroek onder vermelding van uw naam en adres.Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl