Home

HARTELIJK WELKOM op de site van Dorpsvereniging “De Schrijvershoek”.

 

Wij zijn een actieve vereniging in Zuidbroek. In 1996 werd De Schrijvershoek als buurtvereniging opgericht met als toenmalige doelstelling om in en rondom de speeltuin aan de Huygensstraat een speeldag te organiseren. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een buurtvereniging. 

De buurtvereniging richtte zich destijds met name op de bewoners van de Schrijversbuurt (de buurt met straatnamen van bekende schrijvers). Echter werden kinderen uit andere delen van Zuidbroek nimmer uitgesloten.


Er waren toen meerdere buurtverenigingen in Zuidbroek, welke helaas na verloop van jaren om uiteenlopende redenen werden opgeheven. De belangstelling in het dorp voor het deelnemen aan activiteiten van een buurtvereniging, waaronder die van De Schrijvershoek, bleef. En sloten ook andere dorpsbewoners zich bij De Schrijvershoek aan. Fijn en gezellig deelnemen aan haar activiteiten deden deze al.


Daardoor zijn in 2009 de statuten van De Schrijvershoek op veler verzoek zodanig aangepast dat deze zich met trots DORPSVERENINGING mag noemen.

 

Heeft u zich ook al bij ons als (ondersteunend) LID aangesloten? Kijk AUB naar de mogelijkheden.

U steunt ons daardoor op vele vlakken voor het organiseren van activiteiten.


Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl


De achtergrond van deze website is mogelijk gemaakt door fotografie van André Lammers