Oud papier inzameling

Inzameling oud papier Zuidbroek


Het oud papier wordt maandelijk (elke vierde zaterdag van de maand, uitgezonderd in de maanden juli en december) huis-aan-huis opgehaald door een drietal verenigingen/organisaties. Dit zijn:


Dorpsvereniging De Schrijvershoek

OBS De Tandem

Activiteitencommissie Gereformeerde Kerk


In 2021 wordt het oud papier ingezameld op de volgende data:


- Zaterdag 23 januari 2021

- Zaterdag 27 februari 2021

- Zaterdag 27 maart 2021

- Zaterdag 24 april 2021

- Zaterdag 22 mei 2021

- Zaterdag 26 juni 2021

- Zaterdag 28 augustus 2021

- Zaterdag 25 september 2021

- Zaterdag 23 oktober 2021

- Zaterdag 27 november 2021


In juli en december 2021 is er geen inzameling.


Voor vragen en contact kunt u zich wenden tot Dorpsvereniging De Schrijvershoek.
Oud papiercontainer


Tevens staat er een papiercontainer naast De Broeckhof. Deze is van maandag tot en met zaterdag geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur.


Indien de container eerder vol is dan 18.00 uur, wordt deze afgesloten door één van de vrijwilligers en wordt er een nieuwe, lege container besteld welke de volgende dag (een tijdstip is nooit bekend) geplaatst wordt. Indien de container vol is en het bordje "de container is vol" op de deur is geplaatst wordt u vriendelijk (doch dringend) verzocht geen oud papier meer voor de container te plaatsen doch dit weer mee te nemen!!!!