Sprookjestocht

Sprookjestocht 


Voor de kleintjes onder ons organiseert De Schrijvershoek de sprookjestocht. De sprookjestocht vindt altijd in het voorjaar plaats. De route wordt altijd in de Schrijversbuurt uitgezet en heeft als thema sprookjes of Disney. De laatste jaren beginnen we deze tocht met een verhaal welke voorgelezen wordt in de Broeckhof en heeft altijd te maken met de route en gaat over de figuren die meedoen. Start en finish is in de Broeckhof. Tijdens de tocht moeten er opdrachten uitgevoerd worden. Dit is elk jaar weer op een andere manier opgesteld, b.v. vragen beantwoorden, spulletjes verzamelen of zoals het afgelopen jaar spulletjes bezorgen.


Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl