Spooktocht

Spooktocht


In de begin jaren werd de spooktocht gehouden in de schrijvershoekbuurt. Sinds een aantal jaren is dit evenement verplaatst naar de noordzijde van Zuidbroek. Dit mede door de bospercelen aan de Uiterburen en het siemenspark. Rond het einde van oktober wordt deze kant van Zuidbroek voor een avond omgetoverd tot een griezelig horror tafereel. Een groep van ruim 60 vrijwilligers werken hieraan mee. De spooktocht werkt met een voorinschrijving. Deelname aan deze tocht is vanaf 9 jaar, tot 12 jaar begeleiding van een volwassene verplicht. Deelname van kinderen is echter wel op eigen verantwoording van de ouders, het is een volwassen spooktocht waar kinderen aan mogen deelnemen. De spooktocht van de Schrijvershoek is de laatste jaren uitgegroeid tot een groot evenement.


Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl