Kinderdisco

Kinderdisco


Wist U dat De Schrijvershoek al vanaf 4 oktober 1997 de kinderdisco organiseert. De kinderdisco vindt 2x per jaar plaats, normaal gesproken in maart en oktober.

De disco wordt georganiseerd voor kinderen tot 13 jaar. Kinderen van leden van de Schrijvershoek kunnen gratis naar binnen, niet-leden betalen entree. Vanaf het begin hebben wij de regel, omdat het een kinderfeestje is, dat er niet gerookt mocht worden. In de beginjaren mocht er namelijk nog gerookt worden in De Broeckhof.  Ook hanteren wij de regel dat er geen alcohol gebruikt wordt door de ouders die in de foyer aanwezig zijn. Verder vragen wij de ouders om de kinderen na afloop op te halen.

Onze portier zorgt ervoor dat de kinderen tussentijds binnen blijven totdat ze opgehaald worden. Mocht uw kind wel alleen naar huis mogen dan kunt u dat melden bij een van de bestuursleden of bij de aanmeldtafel. In de zaal is er altijd toezicht door een van de bestuursleden of vrijwilliger, herkenbaar aan het gele t-shirt met opdruk Schrijvershoek. Mocht u iets te melden hebben, dan kunt u altijd een van hen aanspreken. De discoavonden worden de laatste jaren bezocht door 100-150 kinderen. Hieruit blijkt dat ook de kinderdisco in de loop van de jaren is gegroeid waar wij als bestuur bijzonder blij met zijn.


Graag zien wij U en Uw kinderen terug op de volgende kinderdisco.


Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl