Activiteiten (actueel)


De eerst volgende activiteiten zijn:


De Hobbyclub op elke 3 woensdag van de maand vanaf 19.30 in de Broeckhof.En op zaterdag 22 september de Burendag voor het hele dorp

Locatie de Broeckhof.

van 10 uur tot 16 uur

Opgave deelnemers snuffelmarkt via secretariaat.schrijvershoek

of telefonisch bij Arie Jager 0598 451500 / 06 301 549 79


Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl