Fietstocht

Fietstochten 


Al sinds de beginjaren organiseert De Schrijvershoek fietstochten. In de beginperiode vond de fietstocht plaats op 1 avond en dan regelmatig in het kader van een puzzeltocht. Onderweg werden de deelnemers voorzien van een natje en een droogje en soms was er de gelegenheid om onderweg iets te bezoeken of te bekijken. Sinds een aantal jaren is de fietstocht uitgebreid door de samenwerking met het VvV Zuidbroek. In eerste instantie begonnen we met 4 dagen fietsen (3 avonden en zondagmorgen), dit is echter teruggebracht naar 2 avonden (vrijdag en zaterdag) en de zondagmorgen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en onderweg wordt men voorzien van een kopje koffie/thee met een stuk fruit. Elk jaar proberen we een route uit te zetten die weer anders is dan het jaar ervoorWebdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl