Burendag

Burendag


Met de landelijke burendag doen wij als Schrijvershoek ook mee. De burendag wordt altijd gehouden in het derde weekend van september.

In de loop van de jaren is dit evenement uitgegroeid van een kleinschalig buurtevenement tot een groot en gezellig samenzijn voor het hele dorp. Tijdens de burendag wordt er geprobeerd om voor iedereen iets te organiseren. Voor de kinderen is er altijd vermaak onder andere in de vorm van een springkussen.


We proberen om zo veel mogelijk informatieve stands aanwezig te hebben. Hobbyisten zijn altijd welkom bij ons om hun kunsten ten toon te stellen. Maar ook andere verenigingen mogen zich deze dag komen profileren door bijvoorbeeld demo's te geven en informatie te verstrekken.


Om de sfeer te verhogen is er de hele dag muziek te horen op de loctie.


De vaste snuffelmarkt mag uiteraard niet ontbreken.


De burendag wordt gehouden op en rond het terrein van 'De Broeckhof'. Dit is een mooie centrale plek met meerdere faciliteiten en mogelijkheden.

Webdesign by: Martijn Visser Webproductions


(C) Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het beheer van Schrijvershoekzuidbroek.nl